Herintrederstraject categorie B

Herintrederstraject rijinstructeur basis, voor categorie B

Uw WRM-certificaat is verlopen? En wilt u weer werkzaam zijn als rijinstructeur? Dan volg het herintrederstraject rijinstructeur bij Osseforth Opleidingen Limburg, dit is dé basisopleiding van het herintrederstraject. 

Inschrijven informatiebijeenkomst

of bekijk prijzen

Doelgroep herintrederstraject rijinstructeur 

 • Uw WRM-certificaat is niet langer dan 5 jaar verlopen
 • U beschikt over een WRM-certificaat, maar u heeft niet voldoende bijscholing gevolgd 
 • U beschikt over een WRM-certificaat, maar na drie pogingen heeft u geen voldoende resultaat behaald voor de praktische bijscholing

Programma basis herintrederstraject rijinstructeur 

De standaard opleiding tot rijinstructeur bestaat uit drie fases. Voor dit herintrederstraject hoeft u geen stage te volgen. 

 • Fase 1 Competente verkeersdeelname 
  1. Theorie van de rijtaak; wet en regelkennis, maatschappelijke criteria, milieu, rijprocedure en verkeersveiligheid
  2. Eigen rijvaardigheid praktijkrit; verkeersinzicht en verkeersdeelname
 • Fase 2 Didactische voorwaarden
  1. Didactiek en les voorbereiden
  2. Lesuitvoering en lesevaluatie
 • Fase 3 Stage en stagebeoordeling - 20 uur actieve stage en daarna een stagebeoordeling

Examen 

Fase 1a, 2a en 2b worden afgesloten met een theorietoets. Fase 1b sluit u af met een praktijkrit. 

Duur 

Het herintrederstraject rijinstructeur duurt 5 tot 7 maanden. Dit is afhankelijk van uw beschikbaarheid en studievaardigheid.

Lesdata 

De theorielessen worden gegeven op vrijdag en zaterdag van 9:00 - 16:00 uur. Ook is het mogelijk om op maandag- en donderdagavond van 19:00 - 22:00 uur de lessen te volgen.
De praktijklessen vinden plaats in onderling overleg.

Kosten 

De opleiding is volledig aftrekbaar en vrijgesteld van BTW. Een gespreid betalingstermijn  is mogelijk. 

Overige bijzonderheden 

 • Het WRM-certificaat mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn 
 • Het herintrederstraject rijinstructeur categorie B is een basis opleiding voor de herintrederstrajecten voor de andere rijbewijs categorieen, met uitzondering van solo A instructeurs
 • Als u in het bezit was van een WRM-certificaat voor meerdere categorieën moet u per categorie een apart herintrederstraject volgen

Informatiebijeenkomst

Is uw interesse gewekt of heeft u nog vragen? Bezoek dan een van onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met Osseforth Opleidingen Limburg.

Herintrederstraject rijinstructeur B in Limburg - Osseforth | Osseforth Opleidingen - De trendsetter in Opleidingen © 2023