Veiligheidsadviseur wegvervoer

Veiligheidsadviseur wegvervoer ADR

Bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren, laden of lossen, moeten beschikken over een veiligheidsdeskundige. Osseforth Opleidingen Limburg organiseert al jaren de opleiding tot ADR chauffeur en we bieden nu ook de opleiding Veiligheidsadviseur Wegtransport aan.

Inschrijven cursus

of bekijk prijzen

Voor wie?

Werknemers die belast zijn met preventie van risico’s op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen.De preventie richt zich op de veiligheid van personen,bezittingen en milieu. Met ‘vervoer’ wordt bedoeld het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en de bijbehorende laad- en loswerkzaamheden. Dit is een gevolg van de EU-regelgeving op het gebied van transport van gevaarlijke stoffen. De veiligheidsadviseur moet adviseren over de toepassing van de juiste regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, rapporteren over ongevallen en jaarlijks een rapport opstellen over de algemene gang van zaken.

Programma

Deelnemers leren algemene preventie- en veiligheidsmaatregelen te nemen rond het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook leren zij de wetgeving, behorende bij het wegvervoer, toepassen. De inhoud van deze opleiding is afgestemd op de Europese exameneisen. 

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wetgeving; wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
 • Classificatie van gevaarlijke stoffen
 • Identificatie transportmiddelen
 • (Tank)voorschriften voor verpakkingen
 • Procedures voor verzending,regels en beperkingen
 • Algemene preventie- en veiligheidsmaatregelen
 • Gevaarsetiketten en kenmerking
 • Eisen m.b.t. de bouw en uitrusting van het transportvoertuig
 • Voorschriften voor het laden en lossen, transport en overige behandeling
 • Documenten die voor het vervoer van gevaarlijke stoffen nodig zijn

Duur 

De cursus vindt vijf zaterdagen plaats van 09.00 - 16.00 uur.

Locatie

De cursus wordt gegeven in de hoofdvestiging Osseforth Opleidingen Sittard-Geleen in Elsloo.

Examen

Deelnemers sluiten de opleiding af met een schriftelijk examen Veiligheidsadviseur, afgenomen door CCV. Het examen bestaat uit een schriftelijk examen van 30 meerkeuzevragen en 10 meerkeuzevragen gekoppeld aan een case. De kandidaat is geslaagd bij een score van 21 van de 30 vragen goed en 7 van de 10 vragen van de casus goed.

Het examen zal plaatsvinden in Eindhoven. 

Diploma

Bij een voldoende resultaat ontvangen zij het Europees erkende diploma Veiligheidsadviseur. Het diploma heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. 

Bijzonderheden

 • Enige werkervaring met het vervoer en/of opslag van gevaarlijke stoffen is gewenst
 • Minimaal MBO-denkniveau 
 • Deelnemers moeten tijdens de cursus beschikken over een eigen exemplaar van het voorschrift VLG/ADR inclusief de Index Gevaarlijke Stoffen.
 • Het minimum aantal deelnemers is 4 en het maximum is 10.
 • Het certificaat Veiligheidsadviseur is 5 jaar geldig. In het vijfde jaar kan er een verlengingsexamen worden afgelegd, dat bestaat uit 40 meerkeuzevragen. De eis hierbij is dat tenminste 28 antwoorden goed beantwoord moeten worden om te kunnen slagen.
Veiligheidsadviseur wegvervoer ADR - Osseforth | Osseforth Opleidingen - De trendsetter in Opleidingen © 2021